یکشنبه 7 خرداد 1402

پروفایل شخصی - حسین نمازی فر

تاریخ تولد : 1338

صندوق پستی : 34158-44335

شماره اتاق : 1346

شماره تلفن دفتر : 3786571-3780024

وبگاه شخصی :

رایانامه : h.namazifar@yahoo.com

دانشکده : دانشکده علوم و تحقیقات اسلامی

گروه آموزشی : فقه و مبانی حقوق اسلامی

درجه علمی : استادیار

آمار بازدید : 55869


مقالات چاپ شده در نشریات
ردیف عنوان مقاله تاریخ تهیه تاریخ ارائه عنوان نشریه چاپ شده فایل مرتبط آدرس مرتبط
1 بررسی حکم سقط جنین از دیدگاه فقه مذاهب اسلامی 13901/25 1390/6/023 مجله زنان مامایی ونازایی ایران شماره 40- اسفند 90 ---
2 اعتبار وماهیت حدیث علی الید با رویکردی به آرای امام خمینی 1391/1/15 1391/4/15 فصلنامه متین شماره 55 تابستان1391 ---
3 بررسی فقهی وحقوقی حجاب شرعی با رویکردی برارای امام خمینی 23/4/89 13/6/89 فصلنامه متین شماره 49 ---
4 بررسی وتحلیل حکم تشریح اذ دیدکاه فقه شیعه با رویکردی بر دیدکاه امام خمینی 1/12/89 15/12/89 مجله علوم تشریح ایران شماره 32-33 ---
5 نقش زمان ومکان در تبدل موضوعات ،ملاکات،مصالح وفهم مجتهد 1381 1382 دروازه بهشت ---
6 اجتهاد ازدیدگاه شهید مطهری ودکتر شریعتی 1381 دروازه بهشت ---
7 احکام حکومتی از دیدگاه امام خمینی 1379 1380 مقالات وبررسیها، شماره 68]دانشکده الهیات دانشگاه تهران ---