یکشنبه 7 خرداد 1402

پروفایل شخصی - حسین نمازی فر

تاریخ تولد : 1338

صندوق پستی : 34158-44335

شماره اتاق : 1346

شماره تلفن دفتر : 3786571-3780024

وبگاه شخصی :

رایانامه : h.namazifar@yahoo.com

دانشکده : دانشکده علوم و تحقیقات اسلامی

گروه آموزشی : فقه و مبانی حقوق اسلامی

درجه علمی : استادیار

آمار بازدید : 55881


مقالات ارائه شده در کنگره ها
ردیف عنوان مقاله تاریخ تهیه تاریخ ارائه عنوان همایش برگزار شده فایل مرتبط آدرس مرتبط
1 Women's rights after Islamic revolution in Iran 1388 1388 International conference:Islamic revolution in Iran:civilization phenomenon and its future perspectives , 8 -10 february 2010, moscow ,kazan,state university ---
2 امر به معروف ونهی از منکر در اندیشه های امام خمینی 1377 1377 همایش ملی( بررسی دکترین اصل هشتم قانون اساسی ،امر به معروف ونهی از منکر-قزوین ---