یکشنبه 7 خرداد 1402

پروفایل شخصی - حسین نمازی فر

تاریخ تولد : 1338

صندوق پستی : 34158-44335

شماره اتاق : 1346

شماره تلفن دفتر : 3786571-3780024

وبگاه شخصی :

رایانامه : h.namazifar@yahoo.com

دانشکده : دانشکده علوم و تحقیقات اسلامی

گروه آموزشی : فقه و مبانی حقوق اسلامی

درجه علمی : استادیار

آمار بازدید : 55872


دروس کارشناسی
ردیف عنوان درس کارشناسی از تاریخ تا تاریخ محل تدریس فایل مرتبط آدرس مرتبط
1 تاریخ قفه وفقها 1369 1379 دانشگاه بین المللی امام خمینی-دانشگاه آزاد ---
2 معارف 1و2 1369 1374 دانشگاه امام خمینی ---
3 صرف نحو کلاسیک 1368 تا کنون دانشگاه بین المللی امام خمینی-- پیام نور -دانشگاه آزاد ---
4 قواعد فقه مدنی وجزایی 1380 تا کنون دانشگاه بین المللی امام خمینی-- پیام نور ---
5 اصول فقه 1و2و3 1375 تا کنون دانشگاه بین المللی امام خمینی-- پیام نور ---
6 حقوق جزای اختصاصی اسلام 1383 تا کنون دانشگاه بین المللی امام خمینی-- پیام نور ---
7 حقوق جزای عمومی 1384 1385 دانشکده علوم انسانی -دانشگاه امام خمینی ---
8 حقوق خانواده 1380 تا کنون دانشگاه بین المللی امام خمینی-- پیام نور ---
9 ادله اثبات دعوی 1386 تا کنون دانشگاه بین المللی امام خمینی-- پیام نور ---
10 آیین دادرسی مدنی 1و2 1385 تا کنون دانشگاه بین المللی امام خمینی-- پیام نور ---
11 فقه تخصصی 5 1385 تاکنون دانشگاه امام خمینی ---