دوشنبه 16 تیر 1399

پروفایل شخصی - علی آبکار

تاریخ تولد : 1342

صندوق پستی : 288

شماره اتاق : 868

شماره تلفن دفتر : 1386

وبگاه شخصی : http://en.wikipedia.org/wiki/Ali_Abkar

رایانامه : abkar[at]sci.ikiu.ac.ir; aliabkar99[at]gmail.com

دانشکده : دانشکده علوم پایه

گروه آموزشی : ریاضی

درجه علمی : استاد

آمار بازدید : 64156


مدارک و رشته تحصیلی
ردیف عنوان مقطع و رشته تحصیلی از تاریخ تا تاریخ محل تحصیل فایل مرتبط آدرس مرتبط
1 دکتری ریاضیات 1373 1378 دانشگاههای Uppsala و Lund در سوئد ---
2 کارشناسی ارشد ریاضیات 1/7/1367 30/4/1370 دانشگاه تهران ---
3 کارشناسی ریاضیات 1/11/1362 30/4/ 1366 دانشگاه خوارزمی- تهران ---