یکشنبه 15 تیر 1399

پروفایل شخصی - علی آبکار

تاریخ تولد : 1342

صندوق پستی : 288

شماره اتاق : 868

شماره تلفن دفتر : 1386

وبگاه شخصی : http://en.wikipedia.org/wiki/Ali_Abkar

رایانامه : abkar[at]sci.ikiu.ac.ir; aliabkar99[at]gmail.com

دانشکده : دانشکده علوم پایه

گروه آموزشی : ریاضی

درجه علمی : استاد

آمار بازدید : 64150


دروس دوره تکمیلی
ردیف عنوان درس دوره تکمیلی از تاریخ تا تاریخ محل تدریس فایل مرتبط آدرس مرتبط
1 مباحثی در آنالیز تابعی 1378 ---
2 فضاهای برگمن 1384 د تهران ---
3 آنالیز غیر خطی و کاربرد های آن- دکتری د بین المللی امام خمینی (ره) ---
4 آنالیز تابعی 2 - دوره دکتری د بین المللی امام خمینی (ره) ---
5 آنالیز تابعی د بین الملل - د تهران ---
6 آنالیز مختلط د بین الملل - د صنعتی امیر کبیر ---
7 آنالیز حقیقی 2 د بین المللی امام خمینی (ره) ---
8 آنالیز حقیقی 1 د بین الملل - د صنعتی امیر کبیر ---