یکشنبه 29 دی 1398

پروفایل شخصی - علی آبکار

تاریخ تولد : 1342

صندوق پستی : 288

شماره اتاق : 868

شماره تلفن دفتر : 1386

وبگاه شخصی : http://en.wikipedia.org/wiki/Ali_Abkar

رایانامه : abkar[at]sci.ikiu.ac.ir; aliabkar99[at]gmail.com

دانشکده : دانشکده علوم پایه

گروه آموزشی : ریاضی

درجه علمی : استاد

آمار بازدید : 62309


راهنمایی پایان نامه
ردیف عنوان پایان نامه از تاریخ تا تاریخ نام دانشجو - مقطع فایل مرتبط آدرس مرتبط
1 نگاشتهای انقباضی و قضایای بهترین نقطه مجاورتی دوتایی در رده هایی از فضاهای متریک 1/7/1390 دفاع: بهمن 1394 سمانه قدس- دکتری ---
2 پایان نامه کارشناسی ارشد: بیش از 40 مورد ---
3 قضایای نقطه ثابت برای نگاشتهای چندمقداری غیر انبساطی 1/7/1387 13/2/91: دفاع محمد اسلامیان - دکتری ---
4 بهترین نقاط تقریب نگاشتهای دوری 1/7/1387 13/2/1391:دفاع موسی گابله - دکتری ---