جمعه 9 اسفند 1398

پروفایل شخصی - علی آبکار

تاریخ تولد : 1342

صندوق پستی : 288

شماره اتاق : 868

شماره تلفن دفتر : 1386

وبگاه شخصی : http://en.wikipedia.org/wiki/Ali_Abkar

رایانامه : abkar[at]sci.ikiu.ac.ir; aliabkar99[at]gmail.com

دانشکده : دانشکده علوم پایه

گروه آموزشی : ریاضی

درجه علمی : استاد

آمار بازدید : 62803


سوابق مدیریت
ردیف عنوان سمت اجرایی تاریخ شروع تاریخ پایان نام سازمان / مؤسسه فایل مرتبط آدرس مرتبط
1 رییس دانشکده علوم پایه 1/7/1388 18/12/1392 دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) ---
2 معاون اداری-مالی و پژوهشی دانشکده علوم پایه 1/7/1386 1/7/1388 دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) ---