یکشنبه 29 دی 1398

پروفایل شخصی - علی آبکار

تاریخ تولد : 1342

صندوق پستی : 288

شماره اتاق : 868

شماره تلفن دفتر : 1386

وبگاه شخصی : http://en.wikipedia.org/wiki/Ali_Abkar

رایانامه : abkar[at]sci.ikiu.ac.ir; aliabkar99[at]gmail.com

دانشکده : دانشکده علوم پایه

گروه آموزشی : ریاضی

درجه علمی : استاد

آمار بازدید : 62308


کتابهای چاپ شده
ردیف عنوان کتاب چاپ اول تیراژ انتشارات فایل مرتبط آدرس مرتبط
1 تالیف: آشنایی با آنالیز تابعی 1391 1000 دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) نمایش پیوند
2 غلط-نامه (آشنایی با آنالیز تابعی)  دریافت فایل  ---
3 ترجمه: متغیرهای مختلط (نویسنده استیون کرانتس) 1394 1000 مرکز نشر دانشگاهی (تهران) ---