جمعه 9 اسفند 1398

پروفایل شخصی - علی آبکار

تاریخ تولد : 1342

صندوق پستی : 288

شماره اتاق : 868

شماره تلفن دفتر : 1386

وبگاه شخصی : http://en.wikipedia.org/wiki/Ali_Abkar

رایانامه : abkar[at]sci.ikiu.ac.ir; aliabkar99[at]gmail.com

دانشکده : دانشکده علوم پایه

گروه آموزشی : ریاضی

درجه علمی : استاد

آمار بازدید : 62804


دروس کارشناسی
ردیف عنوان درس کارشناسی از تاریخ تا تاریخ محل تدریس فایل مرتبط آدرس مرتبط
1 نظریه اندازه و کاربردها د بین المللی امام خمینی (ره) ---
2 ریاضی عمومی 2 د- بین المللی امام خمینی (ره) ---
3 معادلات دیفرانسیل د بین المللی امام خمینی (ره) ---
4 ریاضی عمومی 1 د بین المللی امام خمینی (ره) ---
5 توپولوژی د بین المللی امام خمینی (ره) ---
6 آنالیز ریاضی 1 د بین الملل - د تهران - د صنعتی امیر کبیر ---
7 آنالیز ریاضی 2 د بین الملل - د تهران - د صنعتی امیرکبیر ---
8 آنالیز ریاضی 3 د بین الملل - د تهران ---
9 توابع مختلط دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - دانشگاه تهران ---