جمعه 28 شهریور 1399

پروفایل شخصی - دکتر جواد رضازاده

تاریخ تولد :

صندوق پستی :

شماره اتاق :

شماره تلفن دفتر :

وبگاه شخصی :

رایانامه : rezazadeh@soc.ikiu.ac.ir

دانشکده : دانشکده علوم اجتماعی

گروه آموزشی : حسابداری

درجه علمی : دانشیار

آمار بازدید : 78277


دروس دوره تکمیلی
ردیف عنوان درس دوره تکمیلی از تاریخ تا تاریخ محل تدریس فایل مرتبط آدرس مرتبط
1 گزارشگری مالی بین المللی 1393 دانشگاه بین المللی امام خمینی ---
2 روش تحقیق پیشرفته 1385 دانشگاه بین المللی امام خمینی ---
3 تئوریها و تحقیقات حسابرسی 1392 دانشگاه بین المللی امام خمینی ---
4 حسابرسی پیشرفته 1382 دانشگاه تربیت مدرس(از سال 1382 تا 1385) و دانشگاه بین المللی امام خمینی ---