دوشنبه 13 مرداد 1399

پروفایل شخصی - دکتر جواد رضازاده

تاریخ تولد :

صندوق پستی :

شماره اتاق :

شماره تلفن دفتر :

وبگاه شخصی :

رایانامه : rezazadeh@soc.ikiu.ac.ir

دانشکده : دانشکده علوم اجتماعی

گروه آموزشی : حسابداری

درجه علمی : دانشیار

آمار بازدید : 77568


راهنمایی پایان نامه
ردیف عنوان پایان نامه از تاریخ تا تاریخ نام دانشجو - مقطع فایل مرتبط آدرس مرتبط
1 شناسایی عوامل مؤثر بر کارآیی حسابرسی و نحوة تأثیر آنها 1383 1384 نیما بسنده - ارشد ---
2 عوامل مؤثر بر تغییر حسابرسان در شرکت های ایرانی 1383 1384 کمال زارعی مروج - ارشد ---
3 بررسی تأثیر عوامل سرپرستی بر رضایت شغلی حسابرسان ... 1384 1385 ایرج دوانی پور – ارشد ---
4 بررسی عوامل موثر بر کفایت شناخت حسابرسان از استانداردهای حسابداری ایران بهار 1384 زمستان 1384 ایرج اصغری - ارشد ---
5 بررسی رابطة بین قابلیت اتکای اقلام تعهدی با پایداری سود و قیمت سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران 1384 تابستان 1385 محمدزادگان - ارشد ---
6 رابطه ی بین عدم تقارن اطلاعاتی و محافظه کاری در صورت های مالی 1385 1386 عبداله آزاد - ارشد ---
7 بررسی نقش پایداری تفاضلی اجزای تعهدی و نقدی سود در پیش بینی سودآوری 1387 1388بهار حبیب اله گروسی - ارشد ---
8 بررسی تأثیر مدیریت سرمایه در گردش بر سودآوری و بازده سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران 1387 پاییز 1388 جعفر حیدریان – ارشد ---
9 بررسی رابطة بین کیفیت اقلام تعهدی و بازده مورد انتظار سهام با کنترل تغییرات غیر منتظره جریان نقدی 1387 پاییز 1388 مهدی نیکجو - ارشد ---