دوشنبه 30 دی 1398

پروفایل شخصی - دکتر جواد رضازاده

تاریخ تولد :

صندوق پستی :

شماره اتاق :

شماره تلفن دفتر :

وبگاه شخصی :

رایانامه : rezazadeh@soc.ikiu.ac.ir

دانشکده : دانشکده علوم اجتماعی

گروه آموزشی : حسابداری

درجه علمی : دانشیار

آمار بازدید : 76051


سوابق مدیریت
ردیف عنوان سمت اجرایی تاریخ شروع تاریخ پایان نام سازمان / مؤسسه فایل مرتبط آدرس مرتبط
1 معاون آموزشی و پژوهشی دانشکده علوم اجتماعی 1387 مهر 1393 دانشگاه بین المللی امام خمینی ---
2 معاون آموزشی و پژوهشی دانشکده علوم انسانی 1381 1386 دانشگاه بین المللی امام خمینی ---
3 مدیر گروه حسابداری 1379 1380 دانشگاه بین المللی امام خمینی ---