دوشنبه 13 مرداد 1399

پروفایل شخصی - دکتر جواد رضازاده

تاریخ تولد :

صندوق پستی :

شماره اتاق :

شماره تلفن دفتر :

وبگاه شخصی :

رایانامه : rezazadeh@soc.ikiu.ac.ir

دانشکده : دانشکده علوم اجتماعی

گروه آموزشی : حسابداری

درجه علمی : دانشیار

آمار بازدید : 77569


سوابق تدریس دوره های علمی
ردیف عنوان دوره تدریس شده از تاریخ تا تاریخ محل تدریس فایل مرتبط آدرس مرتبط
1 دکتری 1392 ادامه دارد دانشگاه بین المللی امام خمینی ---
2 کارشناسی ارشد 1385 ادامه دارد دانشگاه بین المللی امام خمینی ---
3 کارشناسی ارشد 1381 1384 دانشگاه تربیت مدرس ---
4 کارشناسی 1374 ادامه دارد دانشگاه بین المللی امام خمینی ---