یکشنبه 6 مهر 1399

پروفایل شخصی - دکتر جواد رضازاده

تاریخ تولد :

صندوق پستی :

شماره اتاق :

شماره تلفن دفتر :

وبگاه شخصی :

رایانامه : rezazadeh@soc.ikiu.ac.ir

دانشکده : دانشکده علوم اجتماعی

گروه آموزشی : حسابداری

درجه علمی : دانشیار

آمار بازدید : 78367


مقالات چاپ شده در نشریات
ردیف عنوان مقاله تاریخ تهیه تاریخ ارائه عنوان نشریه چاپ شده فایل مرتبط آدرس مرتبط
1 حسابداری علم است یا فن؟ آذر و دی 1392 حسابرس (دو ماهنامه)  دریافت فایل  ---
2 بررسی موانع اجرای حسابرسی محیط زیست توسط دیوان محاسبات کشور در دستگاه های دولتی ایران از دیدگاه مدیران و حسابرسان بهار 1390 فصلنامه دانش حسابرسی  دریافت فایل  ---
3 پایداری تفاضلی اجزای تعهدی و نقدی سود و پیش بینی سودآوری بهار 1390 بررسی های حسابداری و حسابرسی  دریافت فایل  ---
4 نقش تحریفات موقت حسابداری در کاهش پایداری اقلام تعهدی بهار 1390 دانش حسابداری  دریافت فایل  ---
5 تأثیر مدیریت سرمایه در گردش بر سودآوری شرکت های ایرانی پاییز 1389 تحقیقات حسابداری  دریافت فایل  ---
6 رابطه ی بین دقت پیش بینی سود و بازده اولیه ی سهام شرکت های جدید الورود ... نیمه اول 1389 پژوهشنامه علوم انسانی و اجتماعی  دریافت فایل  ---
7 رابطه ی بین عدم تقارن اطلاعاتی و محافظه کاری در گزارشگری مالی زمستان 1387 بررسی های حسابداری و حسابرسی  دریافت فایل  ---
8 بررسی تأثیر عوامل سرپرستی بر رضایت شغلی حسابرسان ... بهار 1387 بررسی های حسابداری و حسابرسی  دریافت فایل  ---
9 عوامل مؤثر بر تغییر حسابرسان در شرکت های ایرانی 1386 مطالعات حسابداری ---
10 شناسایی عوامل مؤثر بر کارآیی حسابرسی و نحوة تأثیر آنها 1385 دانش و پژوهش حسابداری ---
11 زمینة فرهنگی رفتار حرفه ای حسابداران 1382 مطالعات حسابداری ---
12 قانونها و قانونمانندهای حسابداری 1377 بررسی های حسابداری و حسابرسی ---
13 تغییرات سود، ریسک و قیمت سهام شرکتها پیرامون تاریخ عرضة سهام جدید 1375 بررسی های حسابداری ---