یکشنبه 16 آذر 1399

پروفایل شخصی - عبدالعلی آل بویه لنگرودی

تاریخ تولد : 1342

صندوق پستی : -

شماره اتاق : 819

شماره تلفن دفتر : 8371619-281-98+

وبگاه شخصی : -

رایانامه : alebooye@hum.ikiu.ac.ir

دانشکده : دانشکده ادبیات و علوم انسانی

گروه آموزشی : زبان و ادبیات عربی

درجه علمی : دانشیار

آمار بازدید : 65025


 شماره تلفن دفتر ریاست دانشگاه: 3780042  281  98+ 


رایانامه ریاست دانشگاه: president at pst dot ikiu dot ac dot ir