یکشنبه 14 خرداد 1402

پروفایل شخصی - امیررضا وکیلی فرد

تاریخ تولد :

صندوق پستی :

شماره اتاق :

شماره تلفن دفتر : 33902230-028

وبگاه شخصی :

رایانامه : vakilifard@plc.ikiu.ac.ir

دانشکده : مرکز آموزش زبان فارسی

گروه آموزشی : آموزش زبان فارسی

درجه علمی : استادیار

آمار بازدید : 81834  • سردبیر دو فصلنامه علمی-پژوهشی "پژوهشنامه آموزش زبان فارسی به غیرفارسی زبانان"

  • عضو حقیقی شورای علمی بنیاد سعدی

  • عضو حقیقی شورای برنامه ریزی درسی دفتر تألیف کتاب های درسی آموزش و پرورش

  • عضو شورای عالی برنامه ریزی درسی و تألیف منابع آموزشی بنیاد سعدی

  • عضو کارگروه منابع درسی، کرسی های زبان فارسی و ایران شناسی در دانشگاه ها و مراکز علمی خارج از کشور