پنجشنبه 3 مهر 1399

پروفایل شخصی - محمد رحیم عیوضی

تاریخ تولد : 1339/1/1

صندوق پستی :

شماره اتاق : 844

شماره تلفن دفتر : 1644

وبگاه شخصی : http://eyvazi.halghe.ir/

رایانامه : eivazi at ikiu dot ac dot ir

دانشکده : دانشکده علوم اجتماعی

گروه آموزشی : آینده پژوهی

درجه علمی : استاد

آمار بازدید : 50722


پروژه های انجام شده
ردیف عنوان پروژه تاریخ شروع تاریخ پایان محل انجام پروژه فایل مرتبط آدرس مرتبط
1 انجام پروژه ی تحقیقاتی در خصوص مهندسی فرهنگی 1390/8/4 دبیر خانه ی شورای انقلاب فرهنگی ---
2 تدوین و تصویب جنگ نرم بانوان 1389 استانداری ---
3 انقلاب اسلامی و چالشهای فرهنگی جهانی شدن داخلی دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) ---
4 آسیب شناسی انقلاب اسلامی دانشگاه بی المللی امام خمینی (ره) داخلی1383 ---
5 دستاوردهای فرهنگی ـ سیاسی در دو دهه انقلاب اسلامی داخلی دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) ---
6 جنبش نرم افزاری و تولید علم داخلی دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) ---
7 نقش اینترنت و ماهواره در تغییر فرهنگ سیاسی کشور های در حال توسعه داخلی دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) ---
8 رابطه تاریخ سیاست: ضرورت باز اندیشی نقش راهبردی سیاست در تحولات تاریخی داخلی دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) ---
9 مطالعه و راه اندازی مرکز آینده پژوهی دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) استانی یا منطقه ای1389 ---
10 کارگاه آینده پژوهی با تاکید بر فرهنگ استانی یا منطقه ای1389 ---
11 پیشنهاد راه اندازی رصدخانه فرهنگی استان قزوین استانی یا منطقه ای1389 ---
12 کاربرد روش شناسی در نظریه پردازی علوم اجتماعی دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) داخلی1390 ---
13 تاثیر انقلاب اسلامی بر تحولات بیداری جهان اسلام دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)داخلی1390 ---
14 آینده پژوهی در علوم سیاسی دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) داخلی1392 ---