جمعه 17 مرداد 1399

پروفایل شخصی - محمد رحیم عیوضی

تاریخ تولد : 1339/1/1

صندوق پستی :

شماره اتاق : 844

شماره تلفن دفتر : 1644

وبگاه شخصی : http://eyvazi.halghe.ir/

رایانامه : eivazi at ikiu dot ac dot ir

دانشکده : دانشکده علوم اجتماعی

گروه آموزشی : آینده پژوهی

درجه علمی : استاد

آمار بازدید : 50076


راهنمایی پایان نامه
ردیف عنوان پایان نامه از تاریخ تا تاریخ نام دانشجو - مقطع فایل مرتبط آدرس مرتبط
1 توسعه و چالش های هویتی در ایران معاصر پاییز89 محمد جواد هراتی _ دکتری ---
2 اهداف جنگ نرم آمریکا علیه انقلاب اسلامی ایران زمستان 90 با قر عاملی ـ کارشناسی ارشد ---
3 حقوق مردم و حاکمیت در قانون اساسی جمهوری اسلامی زمستان 1391 سید حسام الدین باب گوره ـ کارشناسی ارشد ---
4 تاثیر توسعه سیاسی بر افزایش کار آمدی نظام سیاسی ( مطالعه موردی جمهوری اسلامی ایران) زمستان 1390 رسول طارمی ـ کارشناسی ارشد ---
5 ساخت قدرت سیاسی و ابزار های کنترل آن در اندیشه سیاسی امام علی(ص) پائیز 1387 راضیه امیری رز ـ کارشناسی ارشد ---
6 تاثیر جهانی شدن بر فرایند مشارکت سیاسی در ایران بعد از انقلاب اسلامی بهمن 1388 قربانلوـ کارشناسی ارشد ---
7 تاثیر پایگاه اجتماعی هیات وزیران ایران در تصمیم گیری های کلان (راهبردی)دولتها 1388-1368 بهمن 1389 ملیحه رمضانی ـ کارشناسی ارشد ---
8 اتحاد ملی در اندیشه سیاسی آیت الله خامنه ای زمستان 1387 فا طمه کریم پور ـ کارشناسی ارشد ---
9 تحلیلی بردیدگاه های انقلاب نرم تابستان 1390 اعظم امامی - کارشناسی ارشد ---
10 چیستی آینده پژوهی اسلامی و راهبرد های تحقق آن عبد الرحیم پدرام 1392(رساله دکتری) ---