دوشنبه 13 مرداد 1399

پروفایل شخصی - محمد رحیم عیوضی

تاریخ تولد : 1339/1/1

صندوق پستی :

شماره اتاق : 844

شماره تلفن دفتر : 1644

وبگاه شخصی : http://eyvazi.halghe.ir/

رایانامه : eivazi at ikiu dot ac dot ir

دانشکده : دانشکده علوم اجتماعی

گروه آموزشی : آینده پژوهی

درجه علمی : استاد

آمار بازدید : 49960


سوابق تدریس دوره های علمی
ردیف عنوان دوره تدریس شده از تاریخ تا تاریخ محل تدریس فایل مرتبط آدرس مرتبط
1 کارگاه آینده پژوهی فرهنگی( با محوریت سیاست گذاری فرهنگی ) 1390/12/10 دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) ---
2 مدرس کار گاه آموزشی آینده پژوهی 1389/10/2 نخبگان استان قزوین ---
3 کارگاه آموزشی روش مقاله نویسی مقالات علمی- پژوهش 1390/4/21 دانشگابین المللی امام خمینی (ره) ---
4 ارائه مشاوره به تشکل های قانونمند دانشجویان 1389/7 1390/2/25 معاونت فرهنگی دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) ---
5 تشکل های دانشگاهی که از مراجع قانونی دانشگاه. 1389/7 1390/2/25 معاونت فرهنگی دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) ---