دوشنبه 25 شهریور 1398

پروفایل شخصی - محمد رحیم عیوضی

تاریخ تولد : 1339/1/1

صندوق پستی :

شماره اتاق : 844

شماره تلفن دفتر : 1644

وبگاه شخصی : http://eyvazi.halghe.ir/

رایانامه : eivazi at ikiu dot ac dot ir

دانشکده : دانشکده علوم اجتماعی

گروه آموزشی : آینده پژوهی

درجه علمی : استاد

آمار بازدید : 45372


مقالات ارائه شده در کنگره ها
ردیف عنوان مقاله تاریخ تهیه تاریخ ارائه عنوان همایش برگزار شده فایل مرتبط آدرس مرتبط
1 جایگاه آینده پژوهی در مطالعات علوم سیاسی اولین همایش ملی آینده پژوهی ---
2 آینده پژوهی در باب چاش های مردم سالاری دینی و بیداری اسلامی اولین همایش ملی مردم سالاری دینی و بیداری اسلامی ---
3 امنیت،سرمایه اجتماعی و فناوری اطلاعات بر اساس آینده نگری اجتماعی همایش ملی نظم ،امنیت و صنعت ---
4 آسیب شناسی گفتمان عدالت در دولت دینی همایش ملی گفتمان عدالت و پیشرفت در دولت دینی ---
5 چشم انداز روابط سیاسی ایران و روسیه (فرصت ها، محدودیت ها) همایش چشم انداز همکارهای ایران و روسیه در افق 1404 ---
6 چشم انداز فرصت ها و تهدیدات امنیتی همایش چشم انداز همکارهای ایران و روسیه در افق 1404 ---
7 رسالت نخبگان جهان اسلام در ایجاد وحدت وانسجام اسلامی همایش بیست ویکمین کنفرانس بین المللی وحدت اسلامی ---
8 Issues and development in the process of Islamic revolution همایش بین المللی نقلاب اسلامی ایران در آستانه چهارمین دهه:گذشته وآینده ---
9 چالش های درونی همگرایی و وحدت جهان اسلام همایش بیست ودومین کنفرانس بین المللی وحدت اسلامی (امت ---
10 تاثیر انقلاب اسلامی بر نوگرایی دینی همایش ملی نو اندیشی دینی ---
11 رصد خانه ی علم وفن آوری وآینده ی توسعه علمی کشور همایش ملی نقش مدیریت راهبردی در تحقق چشم انداز 20 ساله ی ج.ا.ا ---
12 پیشنهاد الگویی برایآینده پژوهی انقلاب اسلامی همایش ملی نقش مدیریت راهبردی در تحقق چشم انداز 20 ساله ی ج.ا.ا ---
13 راهبرد نظری مهدویت در پیشبرد اهداف سند چشم انداز همایش ملی نقش مدیریت راهبردی در تحقق چشم انداز 20 ساله ی ج.ا.ا ---
14 رویکردنظری سید جمال الدین اسد آبادی به اتحاد مسلمان همایش بین المللی یکصدو پنجاهمین سال حیات فعال سید جمال الدین حسینی اسدی ---
15 رسانه های استعمار فرا نو از جهانی شدن تا جهانی سازی همایش علمی استعمار فرا نو ---
16 توسعه سیاسی و مردم سالاری دینی در نظام ج.ا. همایش علمی-پژوهشی درآمدی بر کارنامه نظام جمهوری اسلامی ایران ---
17 ارتباط بین توسعه سیاسى و امنیت عمومى ارائه شده در همایش «امنیت عمومى و وحدت ملى» (بهمن 1379) وزارت کشور. ---