پنجشنبه 3 مهر 1399

پروفایل شخصی - محمد رحیم عیوضی

تاریخ تولد : 1339/1/1

صندوق پستی :

شماره اتاق : 844

شماره تلفن دفتر : 1644

وبگاه شخصی : http://eyvazi.halghe.ir/

رایانامه : eivazi at ikiu dot ac dot ir

دانشکده : دانشکده علوم اجتماعی

گروه آموزشی : آینده پژوهی

درجه علمی : استاد

آمار بازدید : 50721


کتابهای چاپ شده
ردیف عنوان کتاب چاپ اول تیراژ انتشارات فایل مرتبط آدرس مرتبط
1 آینده انقلاب اسلامی، مرکز پژوهش های علم انسانی صدرا، 1392 ---
2 کارکرد رسانه های جمعی در جنگ آینده مرکز آموزشی و پژوهشی شهید سپهبد صیادشیرازی بهار 92 ---
3 انقلاب اسلامی و ریشه های آن انتشارات پیام نور، سال 1391 ---
4 شناخت ماهیت و عملکرد امپریالیسم پژوهشگاه فرهنگ واندیشه 1390 ---
5 در آمدی تحلیلی بر انقلاب اسلامی ایران(ویراست دوم ) دفتر نشر معارف 1390 ---
6 در آمدی تحلیلی بر انقلاب اسلامی ایران دفتر نشر معارف 1389 ---
7 آسیب شناسی انقلاب اسلامی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه ی اسلامی 1388 ---
8 اصلاحنامه فرهنگی فارسی انتشارات سازمان مدارک انقلاب اسلامی ---
9 عدالت حکومت و مردم در اندیشه سیاسی اسلام پژوهشکده مطالعات فرهنگی اجتماعی 1388 ---
10 جنبش های عصر صفویه پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه ی اسلامی1390 ---
11 مبانی حکومت و ساخت قدرت در ایران تهران، انتشارات دانشگاه پیام نور،1389 ---
12 انقلاب اسلامی :زمینه ها وریشه ها قم، انتشارات معارف،1388 ---
13 موانع و چالشهای جهانی سازی در همگرائی جهان اسلام تهران ، انتشارات دانشگاه دفاع ملی، 1388 ---
14 چالشهای پیش روی انقلاب اسلامی تهران، سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی،1387" ---
15 جامعه‌شناسی سیاسی اپوزیسیون عصر پهلوی تهران، انتشارات قومس،1387 ---
16 بایستگی‌های نظریه‌پردازی و نظریه‌سازی در علوم انسانی دبیر خانه کرسیهای نظریه پردازی ،1387 ---
17 مشارکت سیاسی در جمهوری اسلامی تهران، انشارات سازمان انقلاب اسلامی،1385 ---
18 تئورى ساخت قدرت سیاسى در عصر پهلوى دوم انتشارات مرکز اسناد انقلاب اسلامى،1382‏ ---
19 عزت حسینى و انقلاب اسلامى تهران، انتشارات نیروى انتظامى، 1381 ---
20 طبقات اجتماعى و رژیم شاه تهران، مرکز اسناد انقلاب اسلامى، 1380، چاپ اول ---
21 نخستین مهاجران(ترجمه) انتشارات کتاب اسلامی1379 ---
22 سیر جریان روشنفکرى در ایران و عملکرد آن در رویارویى با غرب تهران، انتشارات سازمان تبلیغات اسلامى‏،1375 ---
23 رشد مبانى فکرى و تحول فرهنگ سیاسى در انقلاب اسلامى تهران، انتشارات بین المللی الهدى‏،1374 ---