سه شنبه 8 فروردین 1402

پروفایل شخصی - بهرام نوازنی

تاریخ تولد : 1343

صندوق پستی :

شماره اتاق : 814

شماره تلفن دفتر : 028-33901614

وبگاه شخصی : www.navazeni.ir

رایانامه : info@navazeni.ir

دانشکده : دانشکده علوم اجتماعی

گروه آموزشی : علوم سیاسی

درجه علمی : دانشیار

آمار بازدید : 48338


برای اطلاعات بیشتر به تارنمای اینجانب به نشانی  www.navazeni.ir مراجعه نمایید.