شنبه 16 فروردین 1399

پروفایل شخصی - داود رستمی ورنوسفادرانی

تاریخ تولد :

صندوق پستی :

شماره اتاق :

شماره تلفن دفتر : 1282

وبگاه شخصی :

رایانامه : rostamy@khayam.ut.ac.ir

دانشکده : دانشکده علوم پایه

گروه آموزشی : ریاضی

درجه علمی : استاد

آمار بازدید : 38953


راهنمایی پایان نامه
ردیف عنوان پایان نامه از تاریخ تا تاریخ نام دانشجو - مقطع فایل مرتبط آدرس مرتبط
1 Dr. Mohsen Alipour (subject of thesis: Numerical solution for differential equations and optimal control problems) 1388 1392 Ph.D Thesis ---
2 Dr. Kobra Karimi (her Thesis: Analytical and numerical solutions of partial differential equations by spectral method and hyper-complex mathematics) 1388 1392 Ph.D Thesis ---
3 Dr. Mohammad Jabbari (subject of thesis: Spatial methods for solving inverse problems with integral operator ) 1386 1390 Ph.D Thesis ---
4 Dr. Fatemeh Zabihi (subject of thesis: Implementation of streamline diffusion and discontinuouse Galerkin methods for solving a class of wave eq. ) 1386 1390 Ph.D Thesis ---