شنبه 4 بهمن 1399

پروفایل شخصی - محمدرضا خان محمدی خرمی

تاریخ تولد : 1343

صندوق پستی : 34149-1-6818

شماره اتاق : 670

شماره تلفن دفتر : 0281 - 8371370

وبگاه شخصی :

رایانامه : m.khanmohammadi@sci.ikiu.ac.ir

دانشکده : دانشکده علوم پایه

گروه آموزشی : شیمی

درجه علمی : استاد

آمار بازدید : 37495


دروس دوره تکمیلی
ردیف عنوان درس دوره تکمیلی از تاریخ تا تاریخ محل تدریس فایل مرتبط آدرس مرتبط
1 ---