پنجشنبه 7 مرداد 1400

پروفایل شخصی - محمدرضا خان محمدی خرمی

تاریخ تولد : 1343

صندوق پستی : 34149-1-6818

شماره اتاق : 670

شماره تلفن دفتر : 0281 - 8371370

وبگاه شخصی :

رایانامه : m.khanmohammadi@sci.ikiu.ac.ir

دانشکده : دانشکده علوم پایه

گروه آموزشی : شیمی

درجه علمی : استاد

آمار بازدید : 39049


سوابق پژوهشی
ردیف عنوان تحقیقاتی/پژوهشی تاریخ شروع تاریخ پایان مؤسسه/سازمان فایل مرتبط آدرس مرتبط
1 ---