پنجشنبه 3 مهر 1399

پروفایل شخصی - ولی اله برزگرکلیشمی

تاریخ تولد : 1342 / 07 / 04

صندوق پستی : 288

شماره اتاق : 1339

شماره تلفن دفتر : 02818371332

وبگاه شخصی :

رایانامه : barzegar1342@yahoo.com

دانشکده : دانشکده علوم و تحقیقات اسلامی

گروه آموزشی : تاریخ فرهنگ و تمدن ملل اسلامی

درجه علمی : استادیار

آمار بازدید : 56160


مدارک و رشته تحصیلی
ردیف عنوان مقطع و رشته تحصیلی از تاریخ تا تاریخ محل تحصیل فایل مرتبط آدرس مرتبط
1 دکترای تاریخ و تمدن ملل اسلامی 1384 دانشگاه تهران- دانشکده ی الهیات و معارف اسلامی نمایش پیوند
2 کارشناسی ارشد الهیات و معارف اسلامی وتبلیغ 1365 1369 تهران - دانشگاه امام صادق (ع ) نمایش پیوند
3 کارشناسی الهیات ومعارف اسلامی 1361 1365 تهران - دانشگاه امام صادق (ع ) نمایش پیوند