چهارشنبه 8 بهمن 1399

پروفایل شخصی - ولی اله برزگرکلیشمی

تاریخ تولد : 1342 / 07 / 04

صندوق پستی : 288

شماره اتاق : 1339

شماره تلفن دفتر : 02818371332

وبگاه شخصی :

رایانامه : barzegar1342@yahoo.com

دانشکده : دانشکده علوم و تحقیقات اسلامی

گروه آموزشی : تاریخ فرهنگ و تمدن ملل اسلامی

درجه علمی : استادیار

آمار بازدید : 57182


دروس دوره تکمیلی
ردیف عنوان درس دوره تکمیلی از تاریخ تا تاریخ محل تدریس فایل مرتبط آدرس مرتبط
1 تاریخ اسلام 1 1387 1387 دانشگاه زنجان ---
2 زبان انگلیسی تخصصی 1 و 2 ( رشته ی تاریخ اسلام ) 1388 ادامه دارد دانشگاه بین المللی امام خمینی ---
3 سیره ی نبوی ( رشته ی تاریخ اسلام ) 1388 ادامه دارد دانشگاه بین المللی امام خمینی ---
4 زبان انگلیسی تخصصی رشته ی تاریخ و تمدن ملل اسلامی 1387 ادامه دارد دانشگاه بین المللی امام خمینی ---
5 اسلام شناسی در غرب 1387 ادامه دارد دانشگاه بین المللی امام خمینی ---
6 تاریخ علوم در اسلام 1387 ادامه دارد دانشگاه بین المللی امام خمینی ---
7 متون تاریخی و جغرافیایی به زبان عربی 1387 ادامه دارد دانشگاه بین المللی امام خمینی ---
8 تاریخ فرهنگ و تمدن در اسلام ( رشته ی نهج البلاغه ) 1387 1387 دانشگاه بین المللی امام خمینی ---
9 تاریخ تعلیم و تربیت در اسلام 1387 ادامه دارد دانشگاه بین المللی امام خمینی ---
10 تاریخ اسلام 1 1378 ادامه دارد دانشگاه بین المللی امام خمینی ---