چهارشنبه 8 بهمن 1399

پروفایل شخصی - ولی اله برزگرکلیشمی

تاریخ تولد : 1342 / 07 / 04

صندوق پستی : 288

شماره اتاق : 1339

شماره تلفن دفتر : 02818371332

وبگاه شخصی :

رایانامه : barzegar1342@yahoo.com

دانشکده : دانشکده علوم و تحقیقات اسلامی

گروه آموزشی : تاریخ فرهنگ و تمدن ملل اسلامی

درجه علمی : استادیار

آمار بازدید : 57180


پروژه های انجام شده
ردیف عنوان پروژه تاریخ شروع تاریخ پایان محل انجام پروژه فایل مرتبط آدرس مرتبط
1 طراحی سر فصل و عناوین دروس رشته ی ارشد اسلام شناسی برای دانشگاه دسامورای آرژانتین 1374 1376 تهران - دانشگاه امام صادق (ع ) ---
2 گزارش تحلیلی و علمی عملکرد اداره ی بازرسی و نظارت بر قیمت قزوین در سال 1375 1375 1376 قزوین - اداره ی کل بازرسی و نظارت بر قیمت ---