چهارشنبه 8 بهمن 1399

پروفایل شخصی - ولی اله برزگرکلیشمی

تاریخ تولد : 1342 / 07 / 04

صندوق پستی : 288

شماره اتاق : 1339

شماره تلفن دفتر : 02818371332

وبگاه شخصی :

رایانامه : barzegar1342@yahoo.com

دانشکده : دانشکده علوم و تحقیقات اسلامی

گروه آموزشی : تاریخ فرهنگ و تمدن ملل اسلامی

درجه علمی : استادیار

آمار بازدید : 57185


راهنمایی پایان نامه
ردیف عنوان پایان نامه از تاریخ تا تاریخ نام دانشجو - مقطع فایل مرتبط آدرس مرتبط
1 نقش و جایگاه زنان در تعلیم و تربیت ایران از دوره ی صفویه تا پایان قاجاریه 1387 روح اله بابایی صالح ---
2 تفکر تجربی از دیدگاه اسلام و روانشناسان غربی و آثار آن بر تعلیم و تربیت 1388 امیر علی رمضانی ---
3 بررسی تاریخی رافضی و سیر تحول مفهومی آن 1387 سکینه کمالی نمایش پیوند
4 آسیب شناسی گروه های اجتماعی در کوفه در دوران امام علی (ع) 1387 فاطمه صادقی ---