شنبه 4 بهمن 1399

پروفایل شخصی - ولی اله برزگرکلیشمی

تاریخ تولد : 1342 / 07 / 04

صندوق پستی : 288

شماره اتاق : 1339

شماره تلفن دفتر : 02818371332

وبگاه شخصی :

رایانامه : barzegar1342@yahoo.com

دانشکده : دانشکده علوم و تحقیقات اسلامی

گروه آموزشی : تاریخ فرهنگ و تمدن ملل اسلامی

درجه علمی : استادیار

آمار بازدید : 57133


سوابق مدیریت
ردیف عنوان سمت اجرایی تاریخ شروع تاریخ پایان نام سازمان / مؤسسه فایل مرتبط آدرس مرتبط
1 مدیر گروه مطالعات فرهنگ و تمدن اسلامی 1375 1377 دانشگاه امام صادق (ع )- مرکز تحقیقات دانشگاه ---
2 معاون آموزشی دانشگاه پیام نور واحد قزوین 1375 1376 دانشگاه پیام نور واحد قزوین ---
3 نماینده ی تام الاختیار دانشگاه و سازمان سنجش آموزش کشوردربرگزاری آزمون های سراسری 1379 1385 دانشگاه بین المللی امام خمینی ---
4 مدیر گروه تاریخ و تمدن ملل اسلامی 1386 ادامه دارد دانشگاه بین المللی امام خمینی - دانشکده ی علوم و تحقیقات اسلامی ---
5 رییس مرکز آموزش زبان فارسی و سرپرست دانشجویان غیر ایرانی 1379 1385 دانشگاه بین المللی امام خمینی ---
6 مدیر کل امور آموزشی دانشگاه 1377 1379 دانشگاه بین المللی امام خمینی ---