پنجشنبه 3 مهر 1399

پروفایل شخصی - ولی اله برزگرکلیشمی

تاریخ تولد : 1342 / 07 / 04

صندوق پستی : 288

شماره اتاق : 1339

شماره تلفن دفتر : 02818371332

وبگاه شخصی :

رایانامه : barzegar1342@yahoo.com

دانشکده : دانشکده علوم و تحقیقات اسلامی

گروه آموزشی : تاریخ فرهنگ و تمدن ملل اسلامی

درجه علمی : استادیار

آمار بازدید : 56161


جزوات درسی و نمونه سئوال
ردیف عنوان جزوه/سئوال سال تحصیلی ترم ارائه شده برای فایل مرتبط آدرس مرتبط
1 جامعه شناسی 1371 دانشگاه امام صادق (ع )- دانشکده ی الهیات و معارف اسلامی ---
2 اصول عقاید مقدماتی - عدل 1371 دانشگاه امام صادق (ع )- دانشکده ی الهیات و معارف اسلامی ---
3 اصول عقاید مقدماتی - معاد 1370 دانشگاه امام صادق (ع )- دانشکده ی الهیات و معارف اسلامی ---
4 درآمدی بر علم کلام 1370 دانشگاه امام صادق (ع )- دانشکده ی الهیات و معارف اسلامی ---