شنبه 4 بهمن 1399

پروفایل شخصی - ولی اله برزگرکلیشمی

تاریخ تولد : 1342 / 07 / 04

صندوق پستی : 288

شماره اتاق : 1339

شماره تلفن دفتر : 02818371332

وبگاه شخصی :

رایانامه : barzegar1342@yahoo.com

دانشکده : دانشکده علوم و تحقیقات اسلامی

گروه آموزشی : تاریخ فرهنگ و تمدن ملل اسلامی

درجه علمی : استادیار

آمار بازدید : 57134


سوابق تدریس دوره های علمی
ردیف عنوان دوره تدریس شده از تاریخ تا تاریخ محل تدریس فایل مرتبط آدرس مرتبط
1 آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان 1374 1386 قزوین - دانشگاه بین المللی امام خمینی- دانشکده ی علوم و تحقیقات اسلامی ---
2 کارشناسی ارشد نهج البلاغه 1386 1387 قزوین - دانشگاه بین المللی امام خمینی- دانشکده ی علوم و تحقیقات اسلامی ---
3 کارشناسی ارشد تاریخ اسلام 1388 ادامه دارد قزوین - دانشگاه بین المللی امام خمینی- دانشکده ی علوم و تحقیقات اسلامی ---
4 کارشناسی ارشد تاریخ و تمدن ملل اسلامی 1387 ادامه دارد قزوین - دانشگاه بین المللی امام خمینی- دانشکده ی علوم و تحقیقات اسلامی ---
5 کارشناسی ارشد پیوسته ی الهیات و معارف اسلامی 1370 1377 تهران - دانشگاه امام صادق (ع ) ---
6 کارشناسی تاریخ و تمدن ملل اسلامی 1376 ادامه دارد قزوین - دانشگاه بین المللی امام خمینی- دانشکده ی علوم و تحقیقات اسلامی ---