چهارشنبه 8 بهمن 1399

پروفایل شخصی - ولی اله برزگرکلیشمی

تاریخ تولد : 1342 / 07 / 04

صندوق پستی : 288

شماره اتاق : 1339

شماره تلفن دفتر : 02818371332

وبگاه شخصی :

رایانامه : barzegar1342@yahoo.com

دانشکده : دانشکده علوم و تحقیقات اسلامی

گروه آموزشی : تاریخ فرهنگ و تمدن ملل اسلامی

درجه علمی : استادیار

آمار بازدید : 57188


مقالات چاپ شده در نشریات
ردیف عنوان مقاله تاریخ تهیه تاریخ ارائه عنوان نشریه چاپ شده فایل مرتبط آدرس مرتبط
1 اقتصاد و زوال دولتها زمستان 1380 فصلنامه ی دروازه ی بهشت نمایش پیوند
2 کتاب و جایگاه آن در تمدن اسلامی زمستان 1381 فصلنامه ی دروازه ی بهشت نمایش پیوند
3 نقطه های آغازین شکل گیری کتابخانه در تمدن اسلامی بهار 1384 فصلنامه ی دروازه ی بهشت نمایش پیوند
4 اسلام در تصور غربیان تابستان 1380 فصلنامه ی دروازه ی بهشت نمایش پیوند
5 اصل تفرد و مبانی نظری آن در تعلیم و تربیت اسلامی 1383بهار فصلنامه ی دروازه ی بهشت نمایش پیوند
6 سیری در مسائل اجتماعی نهج البلاغه 1372 ماهنامه ی مسجد نمایش پیوند
7 قرائت : از روش های اصلی آموزش در نظام آموزشی مسلمانان 1386 /03 /08 1386 نیمسال نامه ی تخصصی تاریخ وتمدن اسلامی نمایش پیوند
8 Transcribing ( Warraqan ) and transcribers (Warraqi ) in Islamic civilization 2006 2007 The Journal of Humanities of The Islamic Republic of Iran نمایش پیوند