چهارشنبه 8 بهمن 1399

پروفایل شخصی - ولی اله برزگرکلیشمی

تاریخ تولد : 1342 / 07 / 04

صندوق پستی : 288

شماره اتاق : 1339

شماره تلفن دفتر : 02818371332

وبگاه شخصی :

رایانامه : barzegar1342@yahoo.com

دانشکده : دانشکده علوم و تحقیقات اسلامی

گروه آموزشی : تاریخ فرهنگ و تمدن ملل اسلامی

درجه علمی : استادیار

آمار بازدید : 57184


دروس کارشناسی
ردیف عنوان درس کارشناسی از تاریخ تا تاریخ محل تدریس فایل مرتبط آدرس مرتبط
1 صرف و نحو کاربردی 1، 2 ، 3 1369 1371 دانشگاه های آزاد اسلامی آستارا ، لاهیجان ، ورامین ---
2 زبان انگلیسی عمومی و تخصصی رشته های علوم انسانی 1370 1377 دانشگاه های پیام نور قزوین ، ابهر ، تاکستان ---
3 تاریخ تشکیلات در اسلام 1387 دانشگاه زنجان ---
4 تاریخ نگاری در اسلام 1376 ادامه دارد دانشگاه بین المللی امام خمینی ---
5 ترجمه ی عربی به فارسی 1، 2 1376 ادامه دارد دانشگاه بین المللی امام خمینی ---
6 تاریخ تشیع 1 ، 2 1385 1386 دانشگاه بین المللی امام خمینی ---
7 جغرافیای تاریخی جهان اسلام 1 ، 2 1376 1386 دانشگاه بین المللی امام خمینی ---
8 تاریخ آموزش و پرورش در اسلام 1376 ادامه دارد دانشگاه بین المللی امام خمینی ---
9 ایران در برخورد با غرب و استعمار 1376 1385 دانشگاه بین المللی امام خمینی ---
10 اسلام شناسی در غرب 1376 ادامه دارد دانشگاه بین المللی امام خمینی ---
11 تاریخ اسلام تخصصی 1 ، 2 ، 3 1376 ادامه دارد دانشگاه بین المللی امام خمینی ---
12 تاریخ علوم در اسلام 1، 2، 3 ، 4، 5 1376 ادامه دارد دانشگاه بین المللی امام خمینی ---
13 زبان انگلیسی تخصصی 1 و 2 و3 رشته های الهیات و معارف اسلامی 1376 ادامه دارد دانشگاه بین المللی امام خمینی ---
14 تاریخ تحلیلی اسلام 1 و 2 1372 1377 تهران - دانشگاه امام صادق (ع ) ---
15 منطق مظفر 1370 1375 تهران - دانشگاه امام صادق (ع ) ---
16 کلام 1370 1372 تهران - دانشگاه امام صادق (ع ) ---
17 اصول عقاید دوره ی عالی 1369 1376 تهران - دانشگاه امام صادق (ع ) ---