شنبه 12 فروردین 1402

پروفایل شخصی - حامد مازندرانی زاده

تاریخ تولد : 1358/06/29

صندوق پستی :

شماره اتاق : 445

شماره تلفن دفتر : 33901270-28-98+

وبگاه شخصی :

رایانامه : mazandaranizadeh@eng.ikiu.ac.ir, hamedzadeh@gmail.

دانشکده : دانشکده فنی و مهندسی

گروه آموزشی : علوم و مهندسی آب

درجه علمی : استادیار

آمار بازدید : 44124


اینجانب حامد مازندرانی زاده، متولد 1358، در سال 1376 از دبیرستان استعدادهای درخشان شهر قزوین (شهید بابایی) در رشته ریاضی فیزیک فارغ التحصیل شدم. همان سال در رشته مهندسی عمران دانشگاه صنعتی امیر کبیر پذیرفته شدم. سال 1380 در رشته مدیریت منابع آب دانشگاه علم و صنعت ایران کارشناسی ارشد ادامه تحصیل دادم و از سال 1383 تا 1387 نیز دوره دکتری را در دانشگاه علم و صنعت ایران به اتمام رساندم. در حال حاضر نیز  عضو هیئت علمی گروه مهندسی آب، دانشکده فنی مهندسی دانشگاه امام خمینی (ره) قزوین هستم.