پنجشنبه 9 بهمن 1399

پروفایل شخصی - کریم افشار

تاریخ تولد : 1356

صندوق پستی : 3414916818

شماره اتاق : 455

شماره تلفن دفتر : 8371154

وبگاه شخصی :

رایانامه : afshar at ikiu dot ac dot ir

دانشکده : دانشکده فنی و مهندسی

گروه آموزشی : مهندسی برق

درجه علمی : دانشیار

آمار بازدید : 47250


پروژه های در دست انجام
ردیف عنوان پروژه تاریخ شروع تاریخ پایان محل انجام پروژه فایل مرتبط آدرس مرتبط
1 ---