پنجشنبه 9 بهمن 1399

پروفایل شخصی - عباس برومند اعلم

تاریخ تولد : 1358

صندوق پستی :

شماره اتاق : 910

شماره تلفن دفتر : 33901678

وبگاه شخصی :

رایانامه : aboroomanda@yahoo.com

دانشکده : دانشکده ادبیات و علوم انسانی

گروه آموزشی : تاریخ

درجه علمی : استادیار

آمار بازدید : 33737


مدارک و رشته تحصیلی
ردیف عنوان مقطع و رشته تحصیلی از تاریخ تا تاریخ محل تحصیل فایل مرتبط آدرس مرتبط
1 دکتری تاریخ اسلام 1383 1388 دانشگاه تهران ---
2 کارشناسی ارشد تاریخ اسلام 1381 1383 دانشگاه تهران ---
3 کارشناسی تاریخ اسلام 1377 1381 دانشگاه مذاهب اسلامی ---