پنجشنبه 9 بهمن 1399

پروفایل شخصی - عباس برومند اعلم

تاریخ تولد : 1358

صندوق پستی :

شماره اتاق : 910

شماره تلفن دفتر : 33901678

وبگاه شخصی :

رایانامه : aboroomanda@yahoo.com

دانشکده : دانشکده ادبیات و علوم انسانی

گروه آموزشی : تاریخ

درجه علمی : استادیار

آمار بازدید : 33739


راهنمایی پایان نامه
ردیف عنوان پایان نامه از تاریخ تا تاریخ نام دانشجو - مقطع فایل مرتبط آدرس مرتبط
1 رابطه نهاد دین با نهاد قدرت در عصر سلاطین نخست شرفای علوی محمدرضا گلدوست کهلبونی/ کارشناسی ارشد ---
2 سیر تحول اخباریگری در بحرین با تکیه بر نقش شیخ یوسف بحرانی رضوانی-ارشد ---
3 ادوار سیاست گذاری حکومت شوروی نسبت به مسلمانان این کشور آذر ملک احمداف-ارشد ---
4 مناسبات اخوان المسلمین اردن با قدرت تا قرن بیستم آذرمهر-ارشد ---
5 رویکرد های علمی و نهادهای تعلیم تربیت در دولت امویان اندلس زارعی-ارشد ---
6 بررسی صحت انتساب کتاب بصائرالدرجات به سنت فکری شیعه امامیه اثنی عشر حسین غفاری- ارشد ---
7 مناسبات اخوان المسلمین سوریه با قدرت تا قرن بیستم فریدون عربی-ارشد ---
8 نظام آموزشی در عهد بنوحفص انتظار علوی پور- ارشد ---
9 آموزش شاهزادگان عثمانی از آغاز تا تنظیمات کواکبی-ارشد ---
10 تاثیر تصوف بر تاریخ نگاری عاشورا عباس حسن خانی- ارشد ---
11 ترور یا فتک در صدر اسلام احمد قوی پیکر-ارشد ---
12 دریافت های متفاوت صحابه از پیامبر محمد حسن پور-ارشد ---
13 اندیشه های فقهی-سیاسی شیخ انصاری یوسف قائمی-ارشد ---
14 اهل حق لرستان جواد کریمی-ارشد ---
15 اوضاع فرهنگی و اجتماعی شیعیان حلب از قرن سوم تا ششم تقی مهدوی-ارشد ---
16 نظام تعلیم و تربیت در مغرب عصر بنی مرین رقیه انارکی-ارشد ---