پنجشنبه 2 بهمن 1399

پروفایل شخصی - عباس برومند اعلم

تاریخ تولد : 1358

صندوق پستی :

شماره اتاق : 910

شماره تلفن دفتر : 33901678

وبگاه شخصی :

رایانامه : aboroomanda@yahoo.com

دانشکده : دانشکده ادبیات و علوم انسانی

گروه آموزشی : تاریخ

درجه علمی : استادیار

آمار بازدید : 33688


سوابق مدیریت
ردیف عنوان سمت اجرایی تاریخ شروع تاریخ پایان نام سازمان / مؤسسه فایل مرتبط آدرس مرتبط
1 معاون تایید صلاحیت مرکز جذب اعضاء هیات علمی 1394 تاکنون وزارت علوم ---
2 معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی 1393 1395 دانشگاه مذاهب اسلامی ---
3 مسوول دفتر تحقیق جذب هیات علمی استان تهران 1393 1394 وزارت علوم/ مرکز جذب هیات علمی ---
4 نماینده وزیر علوم در هیات امناء 1393 ادامه دارد موسسه آموزش عالی مولانا ---
5 مدیر داخلی فصلنامه تاریخ ایران اسلامی 1393 ادامه دارد گروه تاریخ دانشگاه بین المللی امام خمینی ---
6 مدیر گروه تاریخ جریانهای فکری جهان اسلام 1385 ادامه دارد پژوهشکده تاریخ اسلام ---
7 مدیر همکاری های علمی و بین المللی 1391 1393 دانشگاه بین المللی امام خمینی ---
8 معاون پژوهشی 1389 1391 دانشکده علوم و تحقیقات اسلامی ---
9 مدیر مسوول فصلنامه مطالعات تاریخ و تمدن 1390 1393 دانشگاه بین المللی امام خمینی ---
10 مدیرکل آموزش 1384 1385 دانشگاه مذاهب اسلامی ---
11 دبیر شورای علمی 1384 1388 دانشگاه مذاهب اسلامی ---
12 کارشناس و مدیر گروه مطالعات شمال آفریقا 1388 1389 مرکز مطالعات سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی ---
13 کارشناس مسوول همکاری های فرهنگی 1381 1388 مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی ---