سه شنبه 7 بهمن 1399

پروفایل شخصی - عباس برومند اعلم

تاریخ تولد : 1358

صندوق پستی :

شماره اتاق : 910

شماره تلفن دفتر : 33901678

وبگاه شخصی :

رایانامه : aboroomanda@yahoo.com

دانشکده : دانشکده ادبیات و علوم انسانی

گروه آموزشی : تاریخ

درجه علمی : استادیار

آمار بازدید : 33719


مقالات چاپ شده در نشریات
ردیف عنوان مقاله تاریخ تهیه تاریخ ارائه عنوان نشریه چاپ شده فایل مرتبط آدرس مرتبط
1 ساختار و گونه شناسی نهادهای آموزشی افریقیه در عهد بنوحفص 1395 فصلنامه علمی پژوهشی تاریخ اسلام ---
2 تاثیر آموزه های تصوف بر مقتل نگاری واعظ کاشفی در روضه الشهداء 1394 فصلنامه علمی-پژوهشی تاریخنامه ایران بعد از اسلام ---
3 سیاست های استعماری روسیه تزاری در فرارود 1394 فصلنامه مطالعات تاریخ ایران اسلامی ---
4 تاثیر آموزه های تصوف بر مقتل نگاری کربلا، مطالعه موردی: اللهوف علی قتلی الطفوف 1393 فصلنامه علمی-پژوهشی مطالعات تاریخ اسلام ---
5 حیات علمی شیعیان حلب در قرون چهار و پنج هجری 1393 فصلنامه علمی-ترویجی مطالعات تقریبی مذاهب اسلامی ---
6 نقشبندیه، الگویی از مناسبات اسلامی از دیرباز تا دیروز 1391 کتاب ماه تاریخ و جغرافیا ---
7 منع دزدی دریایی در مدیترانه و نقش آن در زوال الجزائر(1600-1830م) 1395 فصلنامه علمی-پژوهشی پژوهش های علوم تاریخی ---
8 مدخل دوائر(قبائلی در الجزائر) 1393 دانشنامه جهان اسلام-جلد 18 ---
9 مدخل دلاء (زاویه ای در مراکش) 1393 دانشنامه جهان اسلام- جلد 18 ---
10 شاخص های توسعه یافتگی تاهرت در عصر بنورستم زمستان 92 فصلنامه علمی-پژوهشی مطالعات تاریخ فرهنگی ---
11 علویان ترکیه و علویان سوریه، شباهتها و تفاوتها فصلنامه تاریخ اسلام ---
12 نقد ترجمه تحت اللفظی قرآن کریم فصلنامه علمی- تخصصی بینات ---
13 ثغورشامی و عواصم از فتح تا پایان قرن سوم هجری فصلنامه تاریخ اسلام ---
14 پژوهشی در فرقه واقفیه فصلنامه علمی-پژوهشی تاریخ دانشگاه تهران ---
15 فرقه نصیریه: از آغاز تا انتقال دعوت به شام نامه تاریخ پژوهان ---
16 کارکرد اسلام سیاسی در فرایند استقلال الجزایر پاییز91 فصلنامه علمی- پژوهشی مطالعات سیاسی جهان اسلام ---
17 مدارس مغرب اقصی در عصر بنی مرین زمستان 91 فصلنامه علمی-پژوهشی مطالعات تاریخ اسلام ---
18 جهاد صوفیان در مغرب اسلامی: قیام امیر عبدالقادر الجزایری و دیگر شیوخ صوفیه در برابر استعمار فرانسه تابستان 90 فصلنامه علمی- پژوهشی پژوهشنامه انجمن ایرانی تاریخ اسلام ---
19 نخستین تلاشها در شمال آفریقا برای سازگاری با مدرنیته: اصلاحات خیرالدین پاشا تونسی زمستان 88 فصلنامه علمی- پژوهشی پژوهشنامه انجمن ایرانی تاریخ ---