سه شنبه 7 بهمن 1399

پروفایل شخصی - عباس برومند اعلم

تاریخ تولد : 1358

صندوق پستی :

شماره اتاق : 910

شماره تلفن دفتر : 33901678

وبگاه شخصی :

رایانامه : aboroomanda@yahoo.com

دانشکده : دانشکده ادبیات و علوم انسانی

گروه آموزشی : تاریخ

درجه علمی : استادیار

آمار بازدید : 33718


کتابهای چاپ شده
ردیف عنوان کتاب چاپ اول تیراژ انتشارات فایل مرتبط آدرس مرتبط
1 فرهنگ تقریب 1395 1000 دانشگاه مذاهب اسلامی ---
2 فرهنگ و تمدن مغرب اسلامی در عصر بنی مرین 1393 1000 پژوهشگاه حوزه و دانشگاه ---
3 حکومت از نگاه نبوی 1393 1000 کانون اندیشه جوان و نشر معارف ---
4 گفتگوهایی درباره تاریخ شناسی و تاریخ نگاری 1392 1000 پژوهشکده تاریخ اسلام ---
5 بررسی تطبیقی جنبش اسلامی الجزایر و تونس(تبار اندیشه ای و تحول تاریخی) 1392 1000 پژوهشکده تاریخ اسلام ---
6 درآمدی بر جایگاه مسجد در تمدن اسلامی 1380 1000 ستاد اقامه نماز ---
7 جامعه علویان سوریه، از پیدایش تا قرن بیستم 1391 1000 امیرکبیر ---