یکشنبه 7 خرداد 1402

پروفایل شخصی - فاطمه دهقان نیری

تاریخ تولد :

صندوق پستی :

شماره اتاق : 451

شماره تلفن دفتر : 33901157

وبگاه شخصی : http://plantbiotech.mihanblog.com

رایانامه : nayeri@eng.ikiu.ac.ir

دانشکده : دانشکده فنی و مهندسی

گروه آموزشی :

درجه علمی : استادیار

آمار بازدید : 28389


دروس دوره تکمیلی
ردیف عنوان درس دوره تکمیلی از تاریخ تا تاریخ محل تدریس فایل مرتبط آدرس مرتبط
1 بیوانفورماتیک- دکتری 1392 ادامه دارد دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) ---
2 ژنتیک مولکولی پیشرفته - دکتری 1392 ادامه دارد دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) ---
3 کاربرد کامپیوتر در بیوتکنولوژی- کارشناسی ارشد 1390 ادامه دارد دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) ---
4 ژنتیک تکمیلی- کارشناسی ارشد 1390 ادامه دارد دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) ---