یکشنبه 7 خرداد 1402

پروفایل شخصی - فاطمه دهقان نیری

تاریخ تولد :

صندوق پستی :

شماره اتاق : 451

شماره تلفن دفتر : 33901157

وبگاه شخصی : http://plantbiotech.mihanblog.com

رایانامه : nayeri@eng.ikiu.ac.ir

دانشکده : دانشکده فنی و مهندسی

گروه آموزشی :

درجه علمی : استادیار

آمار بازدید : 28384


پروژه های در دست انجام
ردیف عنوان پروژه تاریخ شروع تاریخ پایان محل انجام پروژه فایل مرتبط آدرس مرتبط
1 بررسی اثر الیسیتور روی میزان تولید سزامین در کشت سوسپانسیون سلولی کنجد 1392 دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) ---
2 تاثیر سالسیلیک‌اسید و فنیل‌آلانین روی بیان ژن‌های دخیل در تولید سزامین در سوسپانسیون سلولی کنجد 1393 دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) ---
3 ساخت سازه و انتقال ژن انسانی Etanercept به گیاه توتون و بررسی بیان آن 1393 دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) و انستیتو پاستور ایران ---
4 بیان موقت ژن های ممزوجی ipaD-PA20 در گیاه گوجه‌فرنگی 1393 دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) ---
5 بررسی اثر الیسیتور روی میزان تولید سزامین در کشت سوسپانسیون سلولی کنجد 1392 دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) ---
6 جداسازی و همسانه‌سازی ژن CYP81Q1 به همراه پروموتر اختصاصی دانه در کنجد 1392 دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) ---