یکشنبه 7 خرداد 1402

پروفایل شخصی - فاطمه دهقان نیری

تاریخ تولد :

صندوق پستی :

شماره اتاق : 451

شماره تلفن دفتر : 33901157

وبگاه شخصی : http://plantbiotech.mihanblog.com

رایانامه : nayeri@eng.ikiu.ac.ir

دانشکده : دانشکده فنی و مهندسی

گروه آموزشی :

درجه علمی : استادیار

آمار بازدید : 28382


سوابق پژوهشی
ردیف عنوان تحقیقاتی/پژوهشی تاریخ شروع تاریخ پایان مؤسسه/سازمان فایل مرتبط آدرس مرتبط
1 انجام تز دکتری موسسه فیزیولوژی مولکولی ماکس پلانک آلمان ---
2 انجام پایان نامه کارشناسی ارشد پژوهشکده بیوتکنولوژی کرج ---
3 4 ژن ثبت شده پایگاه بین المللی NCBI ---