یکشنبه 7 خرداد 1402

پروفایل شخصی - فاطمه دهقان نیری

تاریخ تولد :

صندوق پستی :

شماره اتاق : 451

شماره تلفن دفتر : 33901157

وبگاه شخصی : http://plantbiotech.mihanblog.com

رایانامه : nayeri@eng.ikiu.ac.ir

دانشکده : دانشکده فنی و مهندسی

گروه آموزشی :

درجه علمی : استادیار

آمار بازدید : 28380


دوره های تخصصی
ردیف عنوان دوره تخصصی تاریخ شروع دوره تاریخ پایان دوره محل برگزاری دوره فایل مرتبط آدرس مرتبط
1 طراحی siRNA 1395 انستیتو پاستور ایران ---
2 سامانه Scopus 1395 انستیتو پاستور ایران ---
3 Next Generation: RNA Seq 1393 پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک- تهران ---
4 Transcriptomics 2007 Max Planck Institute of Molecular Plant Physiology- Germany ---
5 Flow Cytometry 2007 Max Planck Institute of Molecular Plant Physiology- Germany ---
6 Electron Microscopy and Microtome 2006 Max Planck Institute of Molecular Plant Physiology- Germany ---