یکشنبه 7 خرداد 1402

پروفایل شخصی - فاطمه دهقان نیری

تاریخ تولد :

صندوق پستی :

شماره اتاق : 451

شماره تلفن دفتر : 33901157

وبگاه شخصی : http://plantbiotech.mihanblog.com

رایانامه : nayeri@eng.ikiu.ac.ir

دانشکده : دانشکده فنی و مهندسی

گروه آموزشی :

درجه علمی : استادیار

آمار بازدید : 28390


مقالات ارائه شده در کنگره ها
ردیف عنوان مقاله تاریخ تهیه تاریخ ارائه عنوان همایش برگزار شده فایل مرتبط آدرس مرتبط
1 بررسی اثر ریزنمونه و تیمارهای مختلف هورمونی جهت القای کالوس در کنجد 1392 هشتمین همایش بیوتکنولوژی و چهارمین همایش ملی ایمنی زیستی ---
2 Callogenesis in Artemisia absinthium,the effect of carbohydrates 2013 The international conference"Biotechnology and Quality of life", Moscow,Russia ---
3 Callogenesis in Artemisia absinthium,the effect of hormonal concentrations 2013 The international conference"Biotechnology and Quality of life", Moscow,Russia ---
4 بهینه سازی شرایط هورمونی جهت القای کالوس در کنجد 1392 هشتمین همایش بیوتکنولوژی و چهارمین همایش ملی ایمنی زیستی ---
5 بررسی تاثیر نانو کبالت در تولید آرتمیزنین و بیان ژن در گیاه دارویی درمنه 1392 هشتمین همایش بیوتکنولوژی و چهارمین همایش ملی ایمنی زیستی ---
6 تاثیر تیمارهای هورمونی بر القای کالوس و اندام زایی در کنجد 1392 هشتمین همایش بیوتکنولوژی و چهارمین همایش ملی ایمنی زیستی ---
7 بررسی بیان ژن CYP81Q3 در مسیر بیوسنتز سزامین در 10 رقم مختلف کنجد 1393 اولین کنگره ملی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران ---
8 بررسی بیوانفورماتیکی ژن CHS در گونه‌های مختلف خانواده‌های Rutaceae و Rosaceae 1393 اولین کنگره ملی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران ---
9 بررسی بیوانفورماتیکی عناصر تنظیمی پروموترهای اختصاصی دانه 1393 اولین کنگره ملی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران ---
10 بررسی بیوانفورماتیکی ژن 3- هیدروکسی-3- متیل گلوتاریل- کوآنزیم آ ردوکتاز (HMGR) در فندق (Corylus avellana) 1393 اولین کنگره ملی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران ---
11 Utility of microsatellite for determining genetic relationships in maize inbred lines 2004 American Society of Agronomy, Crop Science Society of America ---