شنبه 12 فروردین 1402

پروفایل شخصی - علی رجب پور

تاریخ تولد :

صندوق پستی : 34149-1681

شماره اتاق : 457

شماره تلفن دفتر : 028-33901152

وبگاه شخصی : پایین را ببینید

رایانامه : rajabpour اتساین eng.ikiu.ac.ir

دانشکده : دانشکده فنی و مهندسی

گروه آموزشی : مهندسی مکانیک

درجه علمی : استادیار

آمار بازدید : 45447لطفا برای مشاهده اطلاعات کاملتر به وبگاه شخصی اینجانب مراجعه فرمایید.


https://sites.google.com/site/ikiuascl/people/rajabpour


 


 


 


 


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------