شنبه 12 فروردین 1402

پروفایل شخصی - الیاس شیوانیان

تاریخ تولد : 1361/6/5

صندوق پستی :

شماره اتاق : 683

شماره تلفن دفتر : 8371383

وبگاه شخصی : http://www.shivanian.com

رایانامه : shivanian@sci.ikiu.ac.ir

دانشکده : دانشکده علوم پایه

گروه آموزشی : ریاضی

درجه علمی : استادیار

آمار بازدید : 53279


 Elyas Shivanian
Department of Mathematics, Imam Khomeini International University, Qazvin, 34149-16818, Iran
Numerical methods for ODE & PDE Statistical physics Optimization 
shivanian@sci.ikiu.ac.ir
Homepagehttp://scholar.google.com/citations?user=MFncks8AAAAJ&hl=en

 

نمرات میان ترم (از 5 نمره) درس حل عددی معادلات دیفرانسیل رشته ریاضی نیمسال اول سال تحصیلی 1396-1395


924125034   4.50


934125001  3.75


924125005  3.00


934125006محدثه پرهیزکار5.00


934125008  3.75


914125032  4.00


934125010  3.75


924125018  0.25


934125015  4.50


934125017سپیده صفات5.00


926130024  4.50


934125021  4.25 


934125022  4.75


934125023  4.00


934125027  4.75


934125024  4.25


934125025  4.25


924125028پریسا مهدی زاده5.00


934125026رقیه میراشه5.00


924125030  4.50


904125030فریبا یارکه سلخوری5.00
نمرات میان ترم (از 6 نمره) درس مبانی آنالیز عددی رشته ریاضی نیمسال اول سال تحصیلی 1396-1395


944125034  5.50


944125001  3.00


944125002  4.50


944125004  4.00


944125005  2.00


944125007  4.00


944125010  2.50


944125011  3.50


944125012  2.75


944125014  3.50


944125015  5.25


944125017  4.25


944125018  4.50


944125045  2.25


944125022سروش صالحی نجف آبادی6.00


944125024  4.50


944125046  3.75


944125043  4.25


944125031  1.50


944125032  3.50


944125035  5.25


944125036  5.25


944125037  3.00


944125039  5.75


944125041  2.25