سه شنبه 8 فروردین 1402

پروفایل شخصی - عزت اله مظفری

تاریخ تولد :

صندوق پستی : 288

شماره اتاق : 433

شماره تلفن دفتر : +982833901133

وبگاه شخصی : eazem101@yahoo.co.uk

رایانامه : e.mozaffari@eng.ikiu.ac.ir

دانشکده : دانشکده فنی و مهندسی

گروه آموزشی : مهندسی معدن

درجه علمی : استادیار

آمار بازدید : 49232


کارشناسی ارشد:  نمونه سوال مدل-فلوتاسیون-کنترل تا 4شنبه 22 دی روی سایت خواهد امد. جلسه رفع اشکال چهارشنبه 29-10-95 س 15:30سایت کامپیوترفنی، پنجشنبه30-10-5


کارشناسی: نمونه سوال های خدمات فنی تا 5شنبه 23 دی روی سایت خواهد امد. جلسه رفع اشکال چهارشنبه29-10-95 س 10:00 سایت کامپیوتر فنی