دوشنبه 23 تیر 1399

پروفایل شخصی - نوشین بیگدلی

تاریخ تولد : 1356

صندوق پستی :

شماره اتاق : 232

شماره تلفن دفتر : 8371761

وبگاه شخصی :

رایانامه : bigdeli at ikiu dot ac dot ir ; nooshin_bigdeli@yahoo.com

دانشکده : پژوهشکده آینده پژوهی

گروه آموزشی :

درجه علمی : دانشیار

آمار بازدید : 60352


سوابق مدیریت
ردیف عنوان سمت اجرایی تاریخ شروع تاریخ پایان نام سازمان / مؤسسه فایل مرتبط آدرس مرتبط
1 مدیر امور دانشجویان استعداد درخشان دانشگاه اسفند 91 ادامه دارد ---
2  عضو شورای علمی بنیاد نخبگان استان قزوین مهر 89 ادامه دارد ---
3  مدیر گروه مهندسی برق (کنترل، مخابرات و قدرت) تیر 88 آبان 91 دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) ---